När vi utvecklar IT-system vill vi undvika att behöva bygga nytt med jämna mellanrum. Vi vill uppnå en livscykel som är mer evolutionär i sin karaktär och skapa IT-system som är följsam med förändringar.

Read more

Bra IT-system handlar mycket om förmågan att klara förändring. Där anser jag att arkitekturen är avgörande för att kunna leverera den förmågan. Arkitekturen behöver vara agil och omfamna förändring.

Read more